Αθήνα - Various - Διατάραξη Κοινής Ησυχίας (Vinyl, LP)

1 thoughts on “ Αθήνα - Various - Διατάραξη Κοινής Ησυχίας (Vinyl, LP)

  1. Σε περίπτωση παραβίασης των ωρών κοινής ησυχίας, πρώτα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε μία ειρηνική λύση κι εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, θα καταφύγουμε στις διατάξεις του νόμου.Missing: Various.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *